Get Adobe Flash player

Rok 2011

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Zgodnie z art. 109e ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego.

Program pn. „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" będzie polegał na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia, poprzez udzielanie na warunkach preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych skierowanych do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Program ma charakter ogólnopolski i realizowany będzie na terenie całego kraju.

W tym celu Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił następujących pośredników finansowych, którzy będą udzielać ww. pożyczek:

Pismo dyrektora zarządzającego ws. uruchomienia programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami na stronie programu, tutaj znajduje się bezpośredni link.

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd