Get Adobe Flash player

Refundacja wynagrodzenia -30

Od 1 stycznia 2016 roku pracodawcy i przedsiębiorcy mogą wnioskować do Starosty o refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Starosta może zawrzeć z pracodawcą bądź przedsiębiorcą umowę, na podstawie której refunduje przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł.) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu, w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres dokonywanej refundacji oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Wniosek o refundację dla bezrobotnych (-30).pdf
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 540.7 KB    ||    Pobrany: 360          Pobierz

Wniosek o refundację dla bezrobotnych (-30).docx
Data modyfikacji: 2016-05-23     ||    Wielkość: 88.47 KB    ||    Pobrany: 330          Pobierz
 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 76.61 KB    ||    Pobrany: 1,511          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 782.6 KB    ||    Pobrany: 2,350          Pobierz

Zgłoszenie krajowej oferty pracy.rtf
Data modyfikacji: 2018-02-08     ||    Wielkość: 116.3 KB    ||    Pobrany: 1,636          Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 373.54 KB    ||    Pobrany: 363          Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.docx
Data modyfikacji: 2016-04-11     ||    Wielkość: 21.33 KB    ||    Pobrany: 368          Pobierz

 

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!