Get Adobe Flash player

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ogłasza ponowny nabór na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Termin rozpoczęcia naboru wyznacza się na 06.11.2017r.

Termin zakończenia – do wyczerpania limitu środków na dany rok, nie dłużej jednak niż do 30.11.2017r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

W  2017 roku środki te będą przeznaczone na:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć jedynie na działania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

  1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na  dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

  

Więcej informacji w siedzibie Urzędu – pokój  numer  21, tel. 95 755 23 23 wew.23.

 

Wniosek o przyznanie środków KFS.pdf
Data modyfikacji: 2017-02-14     ||    Wielkość: 898.23 KB    ||    Pobrany: 796          Pobierz

Wniosek o przyznanie środków KFS.docx
Data modyfikacji: 2017-02-14     ||    Wielkość: 303.79 KB    ||    Pobrany: 563          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!